Home

Focus op mensen in de knel

Vanuit onze 40-jarige expertise op het gebied van innovatie en ondernemerschap zetten we ons in om maatschappelijke knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld www.jobhulpmaatje-enschede.nl

Sociaal Ondernemerschap

We ondersteunen ondernemers die prioriteit geven aan de sociale meerwaarde van hun bedrijf. Dit werkterrein is ontstaan vanuit de Universiteit Twente. Een voorbeeld is Star-T. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We richten ons op vernieuwende projecten met een sociale meerwaarde. En op nieuwe vormen van kerk zijn in de wijk. Tot de doelgroepen behoren werkzoekenden, mensen die in de problemen terecht zijn gekomen, vluchtelingen die willen ondernemen, uitgeprocedeerde asielzoekers en andere mensen in achterstandssituaties.